Työnhakijarekisteri

Työnhakijarekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Sivakka-yhtymä Oy (y-tunnus: 2110850-4)
Myllytullinkatu 4,
90130 Oulu
Puh. 08-3148 190

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Raimo Hätälä
Myllytullinkatu 4,
90130 Oulu
Puh. 08-3148 190
asiakaspalvelu@sivakka.fi

3. Rekisterin nimi
Työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekrytointitarpeet ja työhakemusten käsittely sekä niiden luomat tarpeet.

5. Rekisterin tietosisältö
- nimi
- syntymäaika
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- peruskoulutus- ja tutkinnot suoritusajankohtineen
- muu suoritettu koulutus
- sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot
- erityisosaaminen
- kielitaito
- nykyinen tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
- tärkeimmät aikaisemmat tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
- suosittelijat

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Hakijan sähköisesti tai paperilla toimittamat tiedot liitteineen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietojen luovutusta ja siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.
Tietoja ei luovuteta Sivakan ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.

Atk-järjestelmään talletetut tiedot säilytetään keskitetysti lukitussa ja valvotussa atk-konesalissa, joka on palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Asiakaspalvelu-Chat
Asiakaspalvelija paikalla