EtusivuAsukkaalleAsunnon irtisanominen

Asunnon irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy irtisanomisen perusteella irtisanomisajan kuluttua (AHVL/481). Irtisanomisaika (1 kk) lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Jos vuokrasopimuksen irtisanoo tänään, on se voimassa seuraavan kuukauden viimeiseen päivään saakka, jonne asti maksetaan myös vuokra.

Silloin, kun kuukauden viimeinen kalenteripäivä sattuu viikonlopulle, tulee irtisanominen tehdä Sivakan sähköisessä asioinnissa, kirjallisesti perinteisellä kirjeellä, jossa on irtisanomiskuukauden postileima tai pudottamalla kirjallinen irtisanominen viimeistään viikonloppuna, kuukauden viimeisenä päivänä Sivakan asiakaspalvelun postiluukusta.

Jos tekee irtisanomisen esimerkiksi maanantaina 1.7.2016, vuokrasopimus päättyy 31.8.2016.
Jos irtisanomisen tekee sunnuntaina 30.6.2016, vuokrasopimus päättyy 31.7.2016.

Irtisanomisen voi tehdä sähköisesti pankkitunnusten avulla. Jos vuokrasopimus on tehty useamman henkilön nimiin, tulee molempien osapuolten irtisanoa sopimus.
Sähköinen irtisanominen

Mikäli irtisanominen ei onnistu sähköisesti, irtisanominen pitää toimittaa meille kirjallisesti.
Tulostettava irtisanomislomake

Jos vuokralaisista toinen on lähdössä, tulee hänen irtisanoa asunto omalta osaltaan. Muutoin hän on edelleen vastuussa vuokrista ja asunnon kunnosta.

Vuokralaisen kuoltua on kuolinpesä vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä. Vuokrasopimuksen irtisanomisessa noudatetaan normaalia irtisanomisaikaa. Pesänhoitajan tulee toimittaa kuolin- tai virkatodistus yhtiölle sekä irtisanoa kirjallisesti asunto.

Kaikki avaimet luovutetaan kiinteistöhuollon toimistoon. Jos kaikkia huoneiston avaimia ei muuton yhteydessä palauteta, lukko sarjoitetaan uudestaan. Lasku tehdystä työstä lähetetään poismuuttaneelle asukkaalle. Kun asiasta on sovittu alueisännöitsijän kanssa, voi asukas tehdä huoneiston kunnon edellyttämät pienet korjaukset.

Muuttopäivä, eli päivä, jolloin sinun tulee muuttaa pois huoneistostasi ja luovuttaa avaimet kiinteistöhuoltoon, on useimmiten vuokrasopimuksen päättämispäivä. Voit tarkistaa asian vuokrasopimuksestasi.

Asukaslaskutushinnasto

Asiakaspalvelu-Chat
Asiakaspalvelija paikalla